Praktische informatie

Werkwijze

1. Telefonische kennismaking

Ons eerste contact is een vrijblijvend kennismakingsgesprek via de telefoon. Dit mag ook via mail. Dit is een informatief gesprek waarbij ik uitleg wat kindercoaching betekent en waarbij ik graag hoor wat ik voor jullie kan betekenen. Dit kennismakingsgesprek is kostenloos en vrijblijvend.

2. Intakegesprek

Wanneer we na de kennismaking besluiten een coachtraject te starten plannen we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan ik een eerste indruk van jullie kind krijg krijgen en kunnen we kijken of er een wederzijdse klik is. We stellen gezamenlijk een doel op waar we in het coachingstraject mee aan de slag gaan. We stemmen af waar het coachen zal plaatsvinden. Ook stemmen we af hoeveel sessies we verwachten. Hierbij is jullie kind aanwezig.

Graag kom ik hiervoor bij jullie langs. Het intakegesprek is kostenloos.

3. Het coachtraject

Na het intakegesprek volgt het eerste coachingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats zonder de ouders, dus met alleen het kind. Tijdens deze sessies praten we in vertrouwelijkheid en is het belangrijk dat jullie kind zich prettig voelt. Daarom biedt ik de mogelijkheid bij jullie thuis of op de school van jullie kind te komen. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten tot 60 minuten.

Het aantal sessies varieert tussen de 2 a 10 sessies, meestal zijn zo’n 4 á 5 sessies voldoende.

4. Tussentijds oudergesprek

Afhankelijk van het aantal sessies zal ik tussendoor contact met jullie opnemen, Tijdens dit gesprek hoor ik graag hoe het traject jullie bevalt en of er nog bijzonderheden zijn die belangrijk zijn om te weten. Ook spreken we hierbij het vervolg van het traject verder af en kijken we of het doel nog hetzelfde is of dat we dat bijstellen.

5. Evaluatiegesprek

Na de laatste sessies komen we bij elkaar en bespreken we het behaalde resultaat en de ervaringen tijdens het traject. Dit is tevens de afronding van het coachtraject.

Tarieven

Individuele coaching

Intakegesprek                                          gratis

Individuele coachsessie                     52,50

Een coachtraject bestaat in het algemeen uit een intakegesprek en ongeveer 4 á 5 coachsessies. Mochten er meer coachsessies nodig zijn dan is dat mogelijk.

Coachsessies kunnen bij jullie thuis, in Twello of in overleg op school plaatsvinden. In de avonduren is coaching mogelijk in overleg.

Kragt®training

€ 149  voor 5 lessen van 2 uur, inclusief materiaal

Telefonisch overleg en mailcontact zijn inbegrepen. Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW.