Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

OVER MASTERSHEET

Resultaat door Inzicht in Data

U houdt uw klanten tevreden, wilt een aantrekkelijke werkgever zijn en u wilt externe stakeholders zo goed mogelijk informeren over de (financiële) performance van de onderneming. Gelijktijdig verbetert u interne processen en probeert er alles aan te doen om uw concurrenten succesvol voor te blijven.

Om deze topprestatie te leveren spant u zich continu in om uw organisatie te verbeteren. U formuleert (strategische) doelen, investeert in innovatie en verbeteringen va de dienstverlening en stopt veel tijd in de ontwikkeling van uw medewerkers. Het gelijktijdig meten van het effect van uw inspanningen is essentieel om de topprestatie te kunnen leveren en volhouden.

Inzicht leidt tot betere prestaties, besluitvorming en meer betrokkenheid    

Mastersheet biedt u realtime inzicht in de impact van uw inspanningen en daarmee prestaties van uw bedrijf, de bedrijfsprocessen en uw medewerkers (en afdelingen). Wij kunnen u helpen met het definiëren van succesfactoren en meten van voor u belangrijke prestatie indicatoren waardoor u dagelijks inzicht heeft in de laatste stand van zaken. Inzicht waardoor u in uw organisatie meer betrokkenheid creëert, focus kunt aanbrengen om uw doelen te realiseren, betere besluiten kunt nemen en efficiënter kunt werken. Kortom, betere resultaten boekt en daarmee uw dienstverlening aan uw klanten verder kunt verbeteren.

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

HOE HELPEN WIJ U?

(Big) Data Management is geen doel op zich, maar een middel om doelen te realiseren

Performance Measurement

Het verhogen van de klanttevredenheid, verder groeien in omzet, het verbeteren van uw organisatie of het uitrollen van een nieuwe strategie brengt  (forse) investeringen met zich mee. Investeringen in tijd en geld. U kunt uw geld echter maar 1 keer uitgeven. Belangrijk is daarom om te weten waar in uw markt, productportfolio of organisatie zich kansen voor doen. Waar kunt het beste in investeren? Waar heeft u kansen om processen efficiënter in te richten? Waar laat u in de organisatie tijd en daarmee geld liggen?

MasterSheet helpt u de strategische doelstellingen, verbeterprogramma’s, investeringen en afdelingsplannen te onderbouwen en succesvol te implementeren door deze om te zetten naar meetbare en passende indicatoren. Wij sparren graag met u en uw medewerkers over normen, targets en budgetten. Samen met u en de in uw organisatie aanwezige data creëren wij een nulpunt van waaruit de organisatie verder kan. Door samen met uw team alle processen (of een deel daarvan) in kaart te brengen bouwen wij dashboards en rapportages waarmee u, maar juist ook uw management en medewerkers, zelf de performance kunnen meten, analyseren en vervolgens kunnen bijsturen.

1. PERFORMANCE INDICATOREN: definiëren van de indicatoren waarmee u inzicht krijgt in uw prestaties

2. NORMEN: opstellen van normen, targets of budgetten waarmee de prestaties getoetst kunnen worden

Business Intelligence (BI) & Big Data

Heeft u alles in beeld? Dan zorgen wij dat u via smartphone, ipad, laptop, mail of het intranet dagelijks, wekelijks of maandelijks inzicht heeft in de ontwikkeling van deze indicatoren waarmee u in staat bent successen te vieren of tijdig bij te sturen indien nodig. MasterSheet biedt u een concept waarmee u de gehele PDCA-cyclus afdekt.

3. DATA KOPPELING: verbinden (automatisch) van de in uw software beschikbare data met de BI software (bijv. Power BI / Qlik / Tableau)

4. DASHBOARDS & RAPPORTAGES: opzetten van dashboards & rapportages waarmee u (realtime) inzicht krijgt in de stand van zaken

5. TRAINING: opleiden van uw medewerkers om de dashboards en rapportages effectief te gebruiken en zelf analyses te kunnen uitvoeren

6. OVERDRACHT: overdragen van onze kennis aan uw organisatie zodat u zelf rapportages kunt maken en uw prestaties kunt verbeteren.

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

PRAKTIJK CASES

Voor dagelijkse sturing door leidinggevende, rapportage aan management, beheersing van processen

Branche: Installatie

Succesfactor voor onderneming: monteurs zo veel mogelijk voor klanten aan het werk. Streven is een minimaal aantal declarabele (klant-)uren van 8 uur.

Doel rapportage: dagelijks inzicht in de productiviteit van een team monteurs (> 20 fte) in Nederland en België.

Software: in PowerBI PRO ontwikkelde rapportage

Update: dagelijks (automatisch), beschikbaar via smartphone en laptop.

Budget/ontwikkeltijd: 3 dagen (koppeling met Syntess (ERP)-pakket was reeds aanwezig)

PowerBI: Mastersheet bi consultant en specialist in PowerBI, Qliksense en Qlikview en Tableau

Aanvullende toelichting

Dashboard ontwikkelt waarin zichtbaar: productiviteit per medewerker op dag-, week en maandbasis met verdeling van uren in onder andere verlof, ziekte, reistijd en werkbare uren op externe en interne projecten. Door selectie van dag en medewerker biedt de rapportage tevens direct – up-to-date – inzicht in de urenspecificatie (inclusief uurcodes). De rapportage bestaat tevens uit tabellen en grafieken waarmee snel excessen kunnen worden gesignaleerd en geanalyseerd (o.a. te laag aantal declarabele uren, substantieel veel reisuren, te weinig geboekte uren op een werkdag).

Branche: Groothandel

Succesfactor voor onderneming: een voorraad die geoptimaliseerd is voor leverzekerheid richting klant, voorraadhoogte (ten behoeve van een laag werkkapitaal) en incourante voorraad (ten behoeve van zo min mogelijk afschrijvingen).

Doel: dagelijks inzicht in voorraadpositie, incourante voorraad en rotatiesnelheid.

Software: in Qlik ontwikkelde rapportage

Update: dagelijks (automatisch)

Budget / ontwikkeltijd: 3 dagen (gebouwd op bestaande koppeling met AS400 / IBM)

Qlik: Mastersheet bi consultant en specialist in PowerBI, Qliksense en Qlikview en Tableau

Aanvullende toelichting

Rapportage biedt dagelijks inzicht in de actuele voorraadpositie op artikel, artikelgroep en leveranciersniveau. Onder andere ook zicht op rotatiesnelheid, voorraad in consignatie, laatste inkoop- en verkoopdata en incourante voorraad. Voorraadoverzicht wordt ook gebruikt om voorraad die voor 1 specifieke klant wordt vastgelegd te monitoren zodat bij gebrek aan afname van deze klant deze deelrapportage besproken kan worden met klant.

Branche: Bouw

Succesfactor voor onderneming: klanten conform verzoek van klant (of sneller) een passende offerte aanbieden in combinatie met effectieve monitoring op openstaande offertes.

Doel: dagelijks inzicht in het proces van aanvraag tot uitbrengen van offerte.

Software: in PowerBI PRO ontwikkelde rapportage

Update: dagelijks (automatisch)

Budget/ontwikkeltijd: 2 dagen

PowerBI: Mastersheet bi consultant en specialist in PowerBI, Qliksense en Qlikview en Tableau

 Aanvullende toelichting

Offerte overzicht op basis van gegevens uit CRM / ERP pakket opgezet ten behoeve van dagelijkse en wekelijkse monitoring door accountmanager en leidinggevende. De rapportage biedt op dag-, week en maandbasis per accountmanager en accountteam tevens inzicht in de hoogte, prioriteit, offertedatum van nieuwe en lopende offertes en beslismoment klant. Gelijktijdig inzicht in andere offertes bij klant als ook binnen team en andere verkoopteams.

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

WAAROM MASTERSHEET?

Wij zijn pas tevreden als onze (BI- )oplossingen onderdeel zijn van de dagelijkse routine van werken

Het ontsluiten van data (‘Big Data’) is geen doel op zich, maar is een kans voor u en uw medewerkers om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf en uw bedrijf verder te verbeteren. Wij helpen uw organisatie (nog) beter inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw bedrijf verder kunt laten groeien en optimaal resultaat kunt halen uit de investeringen die u allen doet in de onderneming. Wij helpen trends te signaleren. Met onze rapportages wordt uw organisatie tijdig gewaarschuwd als incidenten zich voordoen. Onze oplossingen dragen actief bij aan een grotere betrokkenheid van uw medewerkers bij het resultaat van de onderneming.

Mastersheet staat voor:

DOELGERICHT: De doelstellingen en kritische succesfactoren van uw bedrijf, afdeling of medewerkers zijn voor ons uitgangspunt van vertrek

BUSINESSPARTNER: Wij voeren niet alleen uit, maar adviseren uw organisatie ook over passende KPI’s en targets.

UITVOERING: Wij adviseren niet alleen, maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering

SELF SERVICE & TRAINING: Wij streven naar een situatie waarbij onze kennis wordt overgedragen en u ons niet meer nodig heeft

KENNIS: Delen van onze kennis op het vlak van primaire processen (verkoop / inkoop / operatie), finance, ICT en HR

KOSTEN-EFFICIËNT: Opnieuw het wiel uitvinden vinden wij zonde. Wij bouwen graag verder op hetgeen u al heeft tegen een redelijk tarief

ONAFHANKELIJK: Voor onze BI software pakketten zoeken wij het beste wat bij u past (o.a. Qlik, Power BI, Tableau)

Mastersheet: Resultaat door Inzicht in Data. BI consultant, kpi, performance management, business intelligence, Qlik, PowerBI, Tableau

HOE BEREIKT U ONS?

Bij voorkeur per telefoon, maar contactformulier mag ook

Contact kunt u opnemen met Robert Laan, Directeur MasterSheet

Tel: +31 (0) 6 233 78 660;  

Email: robert@mastersheet.nl

Gegevens MasterSheet

KvK-nummer: 78099889

Adres: Romaterweg 7, 7391 TW Twello

Contactformulier

Als u onderstaand contactformulier invult, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Een moment geduld aub.
MasterSheet is opgericht door Robert Laan, voormalig CFO van diverse MKB ondernemingen. MasterSheet richt zich op ondernemers en managers die groei realiseren, willen realiseren of nog worstelen met de vraag hoe zij de weg omhoog kunnen vinden. Wij helpen ondernemers, managers en organisaties om vanuit een bestaande strategie kritische succesfactoren te definiëren, meetbare KPI’s op te stellen, normen en targets te bepalen, trends te signaleren en data te ontsluiten zodat dagelijks de stand van zaken bekend is én tijd besteed kan worden aan analyse en verbetering (in plaats van verzamelen en rapportage). Kernwoorden voor MasterSheet zijn: KPI Strategie, kritische Succesfactoren, Balanced Scorecard, prestatie indicatoren, Business Intelligence oplossingen, BI, Big data, dashboard, management rapportage, data science, Power BI, Qlikview & Qliksense en Tableau.